Autisme & Thuiszitters

Op 7 november 2018 organiseerde het Autisme Kennisnetwerk Overijssel een bijzondere kennisbijeenkomst over het thema 'Autisme & Thuiszitters'. Op dit moment wordt een follow up bijeenkomst voorbereid op 12 april 2019. Lees HIER meer!

Zowel in de middag als in de avond van 7 november 2018 was het volle bak (400 deelnemers in totaal) in de Steerne in Deventer! Bekijk hier het sfeerfilmpje.

Na een fijne ontvangst met koffie en thee (en heerlijke chocola) werden de gasten welkom geheten door Angela Thissen. Zij is coordinator van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel en presenteerde de analyse van de 24 vragenlijsten die door thuiszitters in de schoolregio Overijssel waren ingevuld.

Martine Delfos nam het stokje over. Aanwezigen waren vooraf gewaarschuwd: het zou best wel eens confronterend kunnen zijn. Aan de hand van 6 vlogjes, die thuiszitters met autisme in Overijssel vooraf hadden opgenomen op verzoek van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel, vertelde Martine Delfos haar visie op autisme en het onderwijs.

Voorafgaand aan, tussen de bijeenkomsten en na de avondbijeenkomst was Martine Delfos volop in gesprek: er vonden bijzondere ontmoetingen plaats. Want (echt) CONTACT maken was haar voornaamste boodschap aan alle aanwezigen. Blijven vragen naar het 'waarom' bij de ander. Dat heet samenwerken en daar draait het om!

We zijn tevreden met het resultaat van deze bijeenkomst, maar nog niet klaar. Er is veel over nagepraat. De veelheid aan reacties en gevoelens die zijn los gemaakt hebben ons verrast. De behoefte van mensen aan praktische tips is inmiddels met Martine Delfos besproken. Zij wil graag alle vragen die er zijn beantwoorden in een vervolgbijeenkomst. Ook de Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS werd via twitter gewezen op de bijeenkomst en de indrukwekkende vlogs. Hij wilde ze graag zien! Hij heeft al positief gereageerd op onze uitnodiging om te komen!

We hebben bevestigd gekregen dat de thuiszitters in Overijssel, in heel Nederland eigenlijk, een duidelijke boodschap hebben en dat naar hen geluisterd moet worden. Daar gaan we dus een vervolg aan geven. Samen met natuurlijk. We hopen dat ook u onderdeel wilt blijven in dit proces. We hebben u hard nodig. Als ouder, partner, vriend(in), familie, docent, hulpverlener, coach, leerplichtambtenaar, psycholoog en psychiater. Samen maken we het verschil.

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen