header afbeelding

Vriendendiensten start met een jongerencafé

Datum
01 feb. 2023

Tijd
16:00 t/m 20:00

Locatie
Deventer

Vriendendiensten start met een jongerencafé

Voor jongeren van 17 tot 27 jaar die weleens mentale moeilijkheden ervaren, start Vriendendiensten een jongerencafé in Deventer. Het jongerencafé is vanaf 1 februari elke week open op woensdag van 16.00 tot 20.00 uur in het gebouw van het zelfregiecentrum aan de Lange Zandstraat 15 in Deventer. Jongeren vinden hier steun, (h)erkenning, praktische handvatten en een plek om ervaringen uit te wisselen. Op 1 februari trappen zij af met een brainstormsessie en een gezamenlijke maaltijd. Jongeren uit Deventer zijn van harte welkom.

Voor, door en samen met

Bij het jongerencafé wordt gewerkt vanuit het ‘voor, door en samen met’ principe. De inhoud wordt dan ook grotendeels door de jongeren zélf vormgegeven. (Jonge) ervaringsdeskundigen zijn aanwezig bij het jongerencafé en onafhankelijke ggz-clientondersteuners kunnen jongeren helpen met praktische problemen. Zoals formulieren invullen, samen nadenken over huisvesting, studie, werk of schulden aanpakken.

Ervaringskennis

Op termijn kunnen jongeren een training volgen waarin ze leren hun eigen ervaringskennis in te zetten. Om vervolgens andere jongeren te ondersteunen in hun (herstel)proces of voorlichting te geven op scholen en aan professionals die met jongeren werken. Dit draagt bij aan het bespreekbaar maken van mentale gezondheid en bevordert uiteindelijk de mentale weerbaarheid van jongeren in Deventer.

Meer weten?

Het jongerencafé is onderdeel van het ecosysteem mentale gezondheid (GEM) en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van gemeente Deventer. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robert van Andel via zelfregie@vriendendienstendeventer.nl of 0570 – 61 37 47.

telefoon icoon