header afbeelding

Congres Autminds 2023

Datum
14 okt. 2023

Tijd
10:00 t/m 17:15

Locatie
nog niet bekend

Autminds heeft het thema voor 2023 bekend gemaakt: ‘Kijk op Welzijn’. Welzijn is een woord dat op vele manieren kan worden uitgelegd en voor iedereen iets anders inhoudt. Ook wanneer het over autisme gaat. Daarom wil Autminds dit jaar het begrip welzijn eens uitgebreid onder de loep nemen.

Autminds wil ingaan op verschillende aspecten en vraagstukken rondom welzijn: Wat betekent welzijn voor jou? Hoe kunnen we ons welzijn vergroten? En ervaren mensen met autisme welzijn anders?

Voor het landelijk congres in oktober zoekt Autminds sprekers. Heb jij autisme? En vind je het leuk om een bijdrage te verzorgen? Autminds wil een mix bieden van educatie, debat, kunst/creativiteit, ontmoeting en ontspanning. Ze nodigen mensen met autisme uit om binnen één van deze accenten, of een combinatie daarvan, voorstellen in te dienen. Ook als een idee niet (geheel) binnen het thema valt. De deadline voor het indienen van het voorstel is 25 juni 2023. Meer informatie vind je terug op hun website.https://www.autminds.nl/oproep-voor-bijdragen/

Meer info
telefoon icoon