Levenscoach

Wil u binnen uw gemeente uw bewoners beter van dienst zijn door hen ondersteuning te bieden tijdens alle levensfasen? Begin met een pilot levenscoaching! Levenscoaching zorgt ervoor dat mensen met autisme meer de regie over hun eigen leven kunnen pakken en het voorkomt zwaardere zorg. Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel beschikt over (1) goede projectleiders en (2) een direct inzetbare Masterclass en (3) kennis en ervaring met verschillende "soorten" levenscoaches en benodigde competenties. We ontwerpen graag samen met u een pilot! Bekijk de digitale folder over levenscoaching!

In 2013 en 2014 is binnen het AEK project kennis en ervaring opgedaan met autisme levenscoaching. Aanleiding was de te beperkte continuïteit en samenhang van levenslange en –brede ondersteuning aan mensen met autisme zoals verwoord in een rapport van de Gezondheidsraad (2009) uit met de titel: ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’. Hierin doet de Gezondheidsraad een warm pleidooi voor de functie van een levensloopbegeleider. In Overijssel is in 2013 een pilot gestart waarin een aantal keuzes is gemaakt:

  • We kozen voor de term levenscoaching: cliënt, netwerk en hulpverleners denken samen na over oplossingen en volgen samen dezelfde koers om die oplossingen te realiseren. Een coach staat naast de persoon met autisme met een gelijkwaardige, nieuwsgierige en flexibele houding.
  • Doen en leren i.p.v. vergaderen: we hebben direct praktijkervaring opgedaan met (koppels) levenscoaches en daarna lering getrokken.
  • De uren voor coaching werden uit reguliere budgetten bekostigd, niet uit subsidiemiddelen. Subsidiemiddelen werden slechts aangewend voor (a) projectleiding, (b) training / intervisie van coaches (masterclass) en (c) een effectmeting (= leergeschiedenis).
  • Het team van 6 levenscoaches bestond niet alleen uit (MEE) consulenten en hulpverleners maar ook uit ervaringsdeskundige coaches. Deze 6 coaches hebben in totaal 9 mensen gecoached.

Bovenstaande ingredienten bleken een garantie voor een succesvolle pilot. De gecoachten gaven het contact met de coach gemiddeld een 8,4! Graag verbinden wij onze kennis en ervaring met uw gemeentelijke werkpraktijk en ontwerpen we samen een pilot, op maat gemaakt binnen uw gemeente.

Lees HIER meer over (de geschiedenis van) dit AEK project. Lees hier de blog van de coordinator van het kennisnetwerk over o.a. levenscoaching. Voor meer informatie neem contact op via a.thissen@autismehulpverlening.nl.

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen