Arbeid en dagbesteding

In 2012 en 2013 is binnen het AEK deelproject arbeid en dagbesteding een aantal activiteiten ondernomen .

  • Eind november 2013 is een Spellen Event Magic georganiseerd
  • In november 2013 zijn workshops verzorgd tijdens de landelijke Manifestatie "Eigen Kracht als beweging" en tijdens de landelijke deskundigheidsbevorderingsdag van de NVA rondom het thema Autisme & Eigen Kracht en arbeidsparticipatie.
  • In mei 2013 is een tweetal presentaties gegeven bij de werkgeversbijeenkomsten Oost in regio Twente en regio IJssel/Vecht. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten is een enquete uitgezet:
  1. Welke associaties heeft u bij het begrip Autisme?
  2. Welke kennis heeft u van Autisme?
  3. Kent u mensen met vormen van Autisme ?
  4. Zijn er werknemers binnen uw organisatie met vormen van Autisme en kunt u wat vertellen over mogelijke dilemma’s en evt. oplossingen die gezocht en gevonden zijn?

De uitkomsten kunt u hier lezen. Met dank aan Edsko Swagerman! Opvallend aan de resultaten is dat kennis over autsime bij HRM/P&O medewerkers laag is.

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen