header afbeelding

Zorgverzekering

* Zorgverzekering Informatie Centrum (http://www.zorgverzekering.org) - Alle informatie over zorgverzekeringen. O.a. met informatie over de Zorgverzekeringswet, de zorgpremie en WMO.

* Zorgverzekering Vergelijken (http://www.zorgverzekering.org/zorgverzekering-vergelijken/) - Tips bij het vergelijken van zorgverzekeringen en het eventuele overstappen.

* Informatie over de AWBZ (http://www.zorgverzekering.org/algemene-informatie/awbz/) - Informatie over de AWBZ (zoals de eigen bijdrage). Handig voor iedereen die in aanraking komt met de langdurige en intensieve zorg.

* Informatie WMO (http://www.zorgverzekering.org/wmo/) - Informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die mensen met autisme (en familie) helpt met het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

* Informatie over het PGB (http://www.zorgverzekering.org/algemene-informatie/awbz/wanneer-in-aanmerking-pgb/) - Informatie over het Persoons Gebonden Budget (PGB). Wie en wanneer komt u hiervoor in aanmerking? En welke zorg valt onder deze regeling?

telefoon icoon