header afbeelding

Stumass

Stumass helpt studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS) om succesvol te studeren en begeleidt hen naar zelfstandig wonen.

Stumass zorgt ervoor dat je zelfredzaamheid groter wordt en je vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn voor studie en wonen. Stumass is er voor studenten met autisme in het hoger en universitair onderwijs.

Stumass biedt op verschillende locaties beschermd wonen voor studenten met ASS, onder andere in Enschede en Zwolle.

Daarnaast biedt Stumass ambulante begeleiding voor studenten die op zich zelf wonen. Leefbegeleiding noemen we dat. Je kunt ook leefbegeleiding krijgen ter overbrugging, bijvoorbeeld als je op de wachtlijst voor begeleid wonen staat. Voorwaarde is wel dat je zelfstandig woont.

telefoon icoon