header afbeelding

Stichting Mama Vita

Verbinding realiseren om moeders in hun kracht te zetten en te houden zodat er een beweging op gang komt die daadkrachtig verandering kan brengen op elk vlak als het gaat over autisme vanuit de moeders gezien. Stichting Mama Vita is een actief platform/steungroep voor, door en met moeders van kinderen met een diagnose autisme.

Mama Vita is puur uit eigen behoefte ontstaan om met andere moeders lief en leed te delen en informatie uit te wisselen zodat er waardevolle sociale relaties ontstaan, vanuit kracht en niet als slachtoffer.

Het doel van Mama vita is moeders opleiden naar eigen regie en kracht door middel van onderling contact, trainingen, workshops en lezingen. Vooral gericht op de eigen attitude en persoonlijke ontwikkeling van de individuele moeder.

Autisme is een onbegrijpelijke aandoening. Alle mensen met autisme zijn verschillend, dat maakt het erg ingewikkeld. Het vergt veel van ouders en kind, maar ook van hun omgeving en van het onderwijs. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat moeders van kinderen met autisme net zoveel stress ervaren als soldaten in oorlogsgebieden (bron: Journal of Autism, 2009) en vaak extreme vermoeidheid ervaren. Ook uit de onderzoeken van IAN (bron: Ian Community Research) blijkt het hoge stresslevel dat ouders van kinderen met autisme ondervinden.

Hoe doet Mama Vita dit: Ze ondersteunt de moeders door maandelijkse regionale bijeenkomsten en een jaarlijks landelijk evenement. Hierdoor ontstaat een sterk sociaal netwerk. Hoe jong Mama Vita ook is, de kracht van de organisatie en de behoefte aan gedeelde energie en kennis wordt duidelijk omdat er op dit moment reeds 15 regio’s landelijk actief of opstartend zijn. Op de landelijke dag hebben de moeders uit het hele land kans om zich te verbinden doordat we netwerkactiviteiten faciliteren

telefoon icoon