header afbeelding

Rijles-en-autisme.nl

Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Op deze website kun je kijken welke rijschool in jouw omgeving zich heeft bijgeschoold in het lesgeven aan kandidaten met Autisme, ADHD of aanverwante problemen. Klik hier voor meer informatie over de verschillende kennisniveaus van de rij-instructeurs en welke vaardigheden je van hen kunt verwachten.

Rijopleiders / rijinstructeurs kunnen zich op deze website laten vermelden als rijinstructeur met basiskennis, gevorderde kennis of als erkend rijinstructeur, afhankelijk van mate van bijscholing en ervaring.

telefoon icoon