header afbeelding

REC Oost Nederland, expertisecentrum voor cluster 4 onderwijs

Bezoekadres
Ludgerstraat 1
7415 DV Deventer

[javascript protected email address] www.recoost.nl

REC Oost Nederland is het regionaal expertisecentrum voor leerlingen met psychiatrische en/of gedragsstoornissen. Kinderen met een autisme spectrum stoornis kunnen, afhankelijk van de beperking, in aanmerking komen voor dit cluster 4 onderwijs.
Taken van het REC:

  • Verzorgen van onderwijs
  • Indicatiestelling voor speciaal onderwijs
  • Ambulante begeleiding
  • Ondersteunen van ouders bij het zoeken naar een geschikte school en bij de aanmelding
  • Advies, consultatie en deskundigheidsbevordering
  • Steunpunt autisme

Cluster 4 scholen die vallen onder REC Oost Nederland, zijn te vinden op de website www.recoost.nl

telefoon icoon