header afbeelding

Perspectief, wonen en behandeling voor jongeren met ASS

Bezoekadres
Oudstraat 2, 4, 6, 8 en 10
7425 EE Deventer

0570-514152
www.dimence.nllocatiesperspectief

Woon- en behandelvoorziening voor jongeren met ASS tussen de 15 jaar en 21 jaar. De jongeren kennen chronische beperkingen in hun persoonlijk, sociaal en maatschappelijk leven en zijn in meer of mindere mate blijvend afhankelijk van zorg, begeleiding en/of behandeling. Perspectief biedt 24-uurs zorg. Doel is de jongere te begeleiden naar zo veel mogelijk zelfstandigheid, rekening houdend met hun mogelijkheden.

telefoon icoon