header afbeelding

J.P. van den Bent - Regio Twente

Bezoekadres
Hunneperweg 6
Deventer

0570-665770
info@jpvandenbent.nl www.jpvandenbent.nl

Ondersteuning bij wonen voor mensen met een beperking, o.a. mensen een verstandelijke handicap in combinatie met een autisme spectrum stoornis. JP van den Bent biedt verschillende vormen van ondersteuning:
Kort verblijf
Nood- of crisisopvang
Logeren
Deeltijdopvang
Training: Trainingsbegeleiding kan zowel op sociale- als op praktische vaardigheden gebeuren.
Thuiszorg bij kinderen, volwassenen of gezinnen met een verstandelijke of meervoudige
handicap.

telefoon icoon