header afbeelding

Erna Dogger training & coaching voor mensen met autisme en hun naasten

Vanuit haar praktijk biedt Erna vraaggericht maatwerk aan mensen met autisme, hun naasten, scholen, instanties, bedrijven en vrijwilligersorganisaties.

telefoon icoon