header afbeelding

Bureau Herstel Twente

Bezoekadres
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede

053-4755399
www.bureauhersteltwente.nl

Als je iets ingrijpens hebt meegemaakt wat je leven ontwricht en als je zoekt naar de betekenis en naar jouw manier hiermee om te gaan, praat je over herstel.
Het herstelproces is een uniek en persoonlijk proces dat voor iedereen anders verloopt. Bureau Herstel biedt handvatten, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, om te ondersteunen in het (her)vinden van de eigen kracht en mogelijkheden om zo de regie over je leven terug te krijgen of te houden.

telefoon icoon