header afbeelding

In 2020 publiceerde het Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA) het document ‘Zoektocht naar jezelf. Professionals met autisme over zelfmanagement en autisme’. Het is een interessant kwalitatief onderzoek waarin onderwerpen van meerdere kanten worden belicht. Het betreft een mooie zoektocht (ook van de onderzoekers) naar een antwoord op de vraag wat goede autismezorg is of zou moeten zijn, en wat mensen met autisme daar vooral ook zèlf van vinden. Goed om dus nogmaals onder ieders aandacht te brengen.

Het project kwam tot stand dankzij het NIPA en haar voorganger het Leo Kannerhuis Nederland (LKH-NL). Het NIPA is een uniek samenwerkingsverband en landelijk netwerk van ggz- en niet ggz-organisaties. Zij richten zich op het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande behandel- en begeleidingsproducten voor mensen met autisme. Met als motto: ‘het ondersteunen van professionals met producten en kennisoverdracht, zodat zij hun rol als hulpbron rond de cliënt beter kunnen vervullen’.

telefoon icoon