Waardevolle voorlichting in gemeente LOSSER

Geplaatst op: 17 mei 2017

Op dinsdag 16 mei 2017 verzorgden Jasper Wagteveld, Gijs Horvers en Angela Thissen een voorlichtingsbijeenkomst over autisme voor medewerkers van de WMO / CJG / WIZ en de Sociaal Teams uit de gemeente Losser.

Vooraf hadden ze middels een digitale vragenlijst input verzameld van de deelnemers. Hieruit bleek dat de basiskennis over autisme verschilde en dat de vragen die deelnemers hadden ook enorm verschillend waren. Het programma werd hierop aangepast. In het eerste gedeelte van de twee uur durende voorlichting gingen zij in op "wat is autisme?". Aan de hand van theorien, denkwijzes en onderdelen van het AutismeBelevingsCircuit (ABC). Gelardeerd door ervaringskennis en -verhalen.

In het tweede gedeelte beantwoorden zij de vooraf gestelde vragen, zoals het dilemma dagbesteding versus toeleiding naar werk en de thema's bejegening, communicatie en verslaving. De vraag achter de vragen werden gesteld en met deelnemers gingen naar huis met concrete tips en adviezen. Kortom: een waardevole en ook inhoudelijk nuttige bijeenkomst. Met vooral ook voldoende humor ;-).

De bijeenkomst werd (achteraf) gewaardeerd met een 9-!

    

Wilt u ook een dergelijke (korte of lange) themabijeenkomst over autisme organiseren? Mail naar a.thissen@autismehulpverlening.nl voor meer informatie.

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen