VRAGENLIJST Autisme & Thuiszitters

Geplaatst op: 29 mei 2018

(Ouders van) jongeren met autisme in Overijssel! Opgelet!

We hebben je nodig om je echte mening te horen over het onderwijs en wat wel en niet goed gaat. Jullie weten het beste wat voor jullie zou kunnen helpen om thuiszitten te voorkomen, maar dit wordt vaak vergeten.

Onderstaande vragenlijst (ook hier te vinden) is opgesteld om erachter te komen hoeveel jongeren in Overijssel thuiszitten en wat daarvan de reden is. Daarnaast willen we je een stem geven.

Wij zijn op zoek naar verhalen van mensen die in het verleden zijn uitgevallen in het onderwijs, omdat we willen weten wat wel en niet goed geholpen heeft. Deze informatie wordt gebruikt bij de voorbereiding van een kennisbijeenkomst op 7 november 2018, georganiseerd door het Autisme Kennisnetwerk Overijssel.

Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

 

 

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen