header afbeelding

Veel (h)erkenning bij het online vragenuurtje over gehechtheid (31 mei 2022)

vragenuurtje.jpg

Steeds vaker weten ook (ouders van) mensen met autisme onze maandelijkse online vragenuurtjes te bereiken. Bij het vragenuurtje over gehechtheid (31 mei 2022) waren zij zelfs in de meerderheid. Nicole Baas, Hanneke Poelmans en Nynke Zuurmond beantwoordden vragen van in totaal 7 deelnemers.

We gingen dieper in op de eerste gehechtheidspersoon (vanuit de Loekemeijermethode) en het wel/niet vergoeden van Psychomotorische Therapie (PMT), yoga en haptonomie. Met als tip het aanvragen van een mogelijke tegemoetkoming uit het Sportfonds bij de gemeente, als vergoedingen voor bijvoorbeeld yoga.

Ook bespraken we lastige situaties, waar ouders in het Speciaal Onderwijs in verzeild raken met hun kinderen en we keken we vooruit naar nieuwe thema's voor onze kennisbijeenkomsten, zoals trauma en autistische burnout.

De samenleving is niet tolerant voor mensen met autisme

We sloten af met een gesprek over de huidige norm in de samenleving. Het is altijd een wisselwerking tussen mensen (met autisme) en hun omgeving, maar de norm in de samenleving van wat ‘normaal’ is, is smal. Mensen met autisme wijken af van die smalle norm en krijgen snel het frame ‘je bent een probleem, je moet sociaal wenselijker gedrag aanleren’. Tolerantie en acceptatie ontbreken nog veelal in de huidige maatschappij. Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel probeert met meer kennis over en begrip voor autisme deze frames te bestrijden.

telefoon icoon