header afbeelding

Begin januari 2021 berichtte de landelijke coalitie ‘samenwerken met mensen met autisme’ over een opgeleverde handreiking (intern document) in dit nieuwsartikel. Het document biedt kaders en handvatten om ‘autisme van binnenuit’ een gelijkwaardige plek te geven binnen de regionale autismenetwerken.

Eind 2021 organiseerde de coalitie een evaluatie onder alle coördinatoren. In drie evaluatiegesprekken en een aanvullende vragenlijst werd opnieuw geïnventariseerd hoe de autismenetwerken er voor stonden. Alle input is verzameld en gebundeld in een evaluatieverslag (intern document). In gesprek met elkaar ontstonden bij coördinatoren nieuwe inzichten en concrete oplossingen.

Hoofdconclusies:

Ten opzichte van begin 2021 hebben netwerken enorme vooruitgang geboekt. Alle netwerken zetten (naasten van) mensen met autisme in en zorgen voor een vergoeding. Dat gebeurt op verschillende manieren, passend bij de (situatie van de desbetreffende) persoon.

De (naasten van) mensen met autisme die in netwerken meedoen aan activiteiten zijn veelal actieve, hoogopgeleide, volwassen mensen. Ondanks dat netwerken moeite doen om zo veel mogelijk verschillende mensen in te zetten lukt het (nog) niet om de volledige breedte van de doelgroep te betrekken. Het bewustzijn hiervan is een eerste belangrijke stap.

Wederom een mooie opbrengst van het landelijk netwerk van coordinatoren!

telefoon icoon