Roos van Elisabeth 2018

Geplaatst op: 12 juni 2018

Het Elisabethfonds heeft ten doel mensen, die als gevolg van psychiatrische problematiek gehandicapt zijn, extra te ondersteunen bij het (opnieuw) opbouwen van een zelfstandig maatschappelijk bestaan, dan wel het benutten van een substantieel zelfstandigere leefsituatie, na een langdurige hospitalisatieperiode. Jaarlijks reikt de stichting de Roos van Elisabeth uit. De Roos van Elisabeth bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500 die het Elisabethfonds toekent aan mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken op het terrein van maatschappelijke integratie van (ex-) psychiatrische patiënten. Er worden vier prijzen beschikbaar gesteld. Zowel in de categorie voor volwassen als in de categorie jeugd is een prijs voor een professional en een vrijwilliger, tenminste als daarvoor aanmeldingen zijn ontvangen die voor nominatie in aanmerking komen. De aanmelding vindt plaats door medewerkers en/of vrijwilligers van organisaties op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Overijssel. Het bestuur van het Elisabethfonds, tevens de jury, maakt daaruit een keuze. Alle genomineerden ontvangen een aanmoedigingspremie van €50. De winnaars ontvangen naast een geldbedrag van € 500 ook een aandenken in de vorm van een kunstwerk.

Donderdag 15 september is de deadline voor het voordragen van nominaties voor de Roos van Elisabeth 2018. Op donderdag 29 november 2018 wordt de Roos van Elisabeth uitgereikt. Zie www.st-elisabethfonds.nl.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

Winnaars Roos van Elisabeth 2017

  • Ambiq; Hanneke Meints.

Draagt als activiteitenbegeleider vanuit haar eigen creativiteit bij aan de maatschappelijk integratie van jongeren met een beperking en zet hen daardoor in hun kracht zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen.

  • Stichting Ekiko, Borne; Erik Averdijk, voorzitter.

Ekiko betekent ‘Voor elk kind een koffer’. Het doel is om ieder kind dat in een pleeggezin wordt geplaatst een koffer aan te bieden met daarin een aantal dingen die het kind mag houden. Vaak is dit de eerste keer dat het kind eigen spullen heeft.

  • Dimence; Harry Lokate, huismeester.

Is door zijn persoonlijkheid een belangrijke ambassadeur voor patiënten in de psychiatrische kliniek in Zwolle. Hij creëert een gelijkwaardige verhouding waardoor patiënten zich weer een medemens gaan voelen en doet dit buiten zijn normale werk om.

  • RIBW Groep Overijssel; Gerda Brantenaar.

Verricht als vrijwilliger al meer dan 15 jaar allerhande administratieve werkzaamheden en neemt deel aan een groot aantal overlegvormen. Ze is de ruggensteun van mensen op de voorgrond.

  • 10 van Elisabeth Dimence, HIC Zwolle; Rogier Piksen, maatschappelijk werker.

Heeft er vanuit zijn betrokkenheid voor gezorgd dat de patiënten in Zwolle hun bijstandsuitkering behouden bij een korte opname in de psychiatrische kliniek waardoor er geen onnodige financiële problemen ontstaan en de patiënt zich beter kan richten op de behandeling en toekomst.

 

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen