header afbeelding

Project ‘Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze.’

Aan het HAN-lectoraat Volwaardig Leven met Autisme is de RAAK-PRO subsidie toegekend voor het project ‘Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze.’ Lector Jan-Pieter Teunisse is zeer blij met het nieuws.

Fantastisch! Het is echt een gezamenlijke prestatie”, zegt Teunisse. Daarmee doelt hij op de intensieve samenwerking tussen het HAN-lectoraat en de 3 TOPGGz-instellingen: Karakter, Dimence en dr. Leo Kannerhuis.

Over de Enactive Mind (EM) Theorie

Volgens de Enactive Mind (EM) Theorie is autisme te beschouwen als een aangeboren kwetsbaarheid die opgevat wordt als een beperkt vermogen tot zelfregulatie van een persoon in interactie met zijn omgeving.

Drijvende kracht in het proces van (gebrekkige) zelfregulatie is het actieve proces van betekenisverlening vanuit het perspectief van de persoon zelf. Of anders gezegd, een persoon maakt aspecten van zijn omgeving betekenisvol in het voortdurende proces van zelfregulatie.

Betekenisverlening en zelfregulatie zijn volgens de EM-benadering dus essentieel voor diagnostiek en behandeling van mensen met autisme: Juist door de leefwereld te begrijpen in de context van zelfregulatie, wordt een inzichtelijke koppeling gemaakt tussen wat een mens met autisme ervaart en meemaakt, en hoe dit doorwerkt in en beïnvloed wordt door eigen gedrag in interactie met de omgeving.

Het op deze manier leren begrijpen en invoelen van de leefwereld geeft cruciale handvatten voor (proces)diagnostiek en interventies voor behandeling.

Meer weten over deze subsidie en EM?

Co-regulatie en de polyvagaal theorie (Porges)

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel organiseerde 24 mei 2022 een kennisbijeenkomst over autisme en gehechtheid. Nicole Baas ((klinisch psycholoog/psychotherapeut) ging in op co-regulatie. Wil je een terugkijk-link ontvangen? Mail a.thissen@autismehulpverlening.nl  

Ga hier naar de webpagina met terugkijk-links
telefoon icoon