Nieuwsbrief najaar 2018 Netwerk HET: verstevigen samenwerking

Geplaatst op: 11 oktober 2018

Netwerk HET: verstevigen samenwerking

Netwerk HET is een initiatief van de ervaringsdeskundigen van de diverse organisaties. Zij die echt weten waar het om draait en wat belangrijk is. Na aanhaking bij het programma Nieuwe wegen ggz en opvang gaan de organisaties de samenwerking verder verstevigen. Dit gaan de organisaties bewerkstellingen door structureel bij elkaar te komen en elkaar adequaat op de hoogte te houden.

Netwerk HET biedt voor inwoners van Twente een volledig palet in aanbod en pakt, daar waar het passend is projecten op. Daarbij maakt het netwerk zoveel mogelijk verbinding met organisaties die zich bezighouden met Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Door deze aanpak is het netwerk een plek waar gemeenten en wijkteams veel informatie kunnen vinden over wat er al is en wat er nodig is in de ggz en verslavingszorg.

Lees hier de nieuwsbrief najaar 2018

 

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen