header afbeelding

Nederlands Autisme Register (NAR) zoekt deelnemers onderzoek

Het doel van het NAR is om de levensloop van kinderen, adolescenten en volwassenen met autisme (en een verstandelijke beperking) voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Daarnaast wil het NAR in samenwerking met de NVA opkomen voor de belangen van mensen met autisme – in al hun diversiteit.

MEER INFORMATIE OVER HET NAR

Samen maken we de gegevens over Overijssel compleet en betrouwbaar

Ook publiceert het NAR informatie over gemeenten en provincies.

Doe jij ook mee aan het NAR onderzoek en help jij de informatie over Overijssel(se gemeenten) betrouwbaarder te maken? Hiermee kan het Autisme Kennisnetwerk Overijssel deze informatie beter en gerichter inzetten.

NAR cijfers gemeenten en provincies

Over het NAR en de aanmelding

In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). We weten nog te weinig over de levensloop van mensen met autisme om hen optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze reden is het Nederlands Autisme Register (NAR) opgericht. Het NAR is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het NAR is hard op zoek naar:-ouders van jonge kinderen met autisme of-vertegenwoordigers van mensen met autisme en een verstandelijke beperking of-mensen die geen autisme hebben en tot de controlegroep kunnen behoren.

Door de samenwerking tussen het NAR en de NVA is het mogelijk om aan de ene kant beter inzicht te krijgen in de omvang van de problemen bij deze doelgroep en aan de andere kant beter op te kunnen komen voor de belangen van mensen met autisme, zowel voor jong als oud. Samen kunnen we bouwen aan meer begrip en kansen voor kinderen en volwassenen met autisme.

Deelnemers ontvangen ongeveer één keer per jaar een online vragenlijst. Per keer kan de deelnemer beslissen of hij/zij wil meedoen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen in een beveiligd systeem.

MEER INFORMATIE OVER HET NAR EN AANMELDING

Overijssel

NAR-autismevriendelijkheid-provincie.png
NAR-kennis-provincie.png
telefoon icoon