MEE Signaal- Trend en signaleringsrapportage

Geplaatst op: 02 juli 2018

MEE Signaal- Trend en signaleringsrapportage

Op 20 juni heeft MEE NL de MEE Trend- en Signaleringsrapportage 2018 uitgebracht. In dit jaarlijkse rapport zijn de knelpunten verzameld waarmee mensen met een beperking te maken hebben bij het vinden van passende zorg en ondersteuning. Het doel hiervan is om zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aan te zetten tot het aanpakken van deze knelpunten. Hiertoe doet MEE Nl achterin het rapport ook een aantal aanbevelingen.

Belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning

Mensen met een beperking ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit de signalen van de cliëntondersteuners van MEE, die MEE NL over het afgelopen jaar heeft verzameld in het MEE Trend- en Signaleringsrapport 2018.

Verschillende wetten

De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van allerlei voorzieningen en regelingen, zoals schuldhulpverlening, vervoer, onderwijs en regelingen op het gebied van werk en inkomen. Vooral waar de problematiek complex is en waar mensen met meerdere wetten en regels te maken krijgen, treden snel knelpunten op. Veel van de gesignaleerde knelpunten vragen daarom om het doorbreken van schotten in de wet- en regelgeving en het bieden van maatwerk.

Onvoldoende kennis

Ook signaleren cliëntondersteuners dat voorzieningen en dienstverlening niet altijd goed zijn afgestemd op mensen met een beperking. Meestal heeft dat te maken met onvoldoende kennis over deze doelgroep, waardoor niet aangesloten wordt op de beperking. Dat geldt met name voor niet-zichtbare beperkingen, zoals een lichte verstandelijke beperking, autisme of een niet-aangeboren hersenafwijking.

Mensen met autisme

Mensen met autisme ondervinden op verschillende levensgebieden en in opeenvolgende levensfasen problemen in hun participatie. Dit geldt zeker ook voor de groep met een normale of hoge intelligentie.Zij komen vrijwel niet in aanmerking voor specifieke zorg en ondersteuning en de reguliere voorzieningen zijn niet toegespitst op hun ondersteuningsvraag. Daarnaast gelden er voor de maatwerkvoorzieningen en langdurige zorg strikte toegangsvoorwaarden, waaraan zij niet voldoen. Zij belanden hier door tussen wal en schip.

Naast de bovengenoemde algemene knelpunten ziet MEE NL de volgende meer specifieke knelpunten voor mensen met autisme:

 • gebrek aan vervolgaanbod vanuit algemene voorzieningen of de Wmo voor kinderen of jongeren met autisme, die niet meer terecht kunnen binnen de GGZ, omdat ze daar uitbehandeld zijn;
 • lange wachtlijsten voor onderzoek, diagnostiek en behandeling voor volwassenen met autisme;
 • tekort aan woonplekken, specifiek:
  • plekken met intensieve begeleiding;
  • prikkelarme woonplekken;
  • plekken voor beschermd wonen;
 • tekort aan aangepaste vrijetijdsbesteding voor jongeren met autisme, waar voldoende structuur, begeleiding en flexibiliteit wordt geboden;
 • onvoldoende passend onderwijs, waardoor veel kinderen met autisme uitvallen. Zij zitten ook niet in een (leer)werktraject,zodat zij uit beeld verdwijnen;
 • onvoldoende aansluiting op de arbeidsmarkt en geen mogelijkheden vanuit de Participatiewet en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapt)

Aanbevelingen

Veel van de gesignaleerde belemmeringen vragen om het doorbreken van schotten in de wet- en regelgeving en het bieden van maatwerk. Als organisaties en professionals vanuit de cliënt of klant denken, in plaats van vanuit het stelsel of de organisatie, dan komen zij tot creatieve en passende oplossingen.

MEE NL adviseert overheid en betrokken instanties (zie toelichting van de punten op pagina 22 van het MEE Trend- en Signaleringsrapport):

Stel het perspectief van de cliënt voorop en werk vanuit dit perspectief naar oplossingen.
Vergroot de kennis over mensen met een beperking en chronisch zieken.
Regel (cliënt)ondersteuning voorouders met een kind met een beperking, onder andere voor passend onderwijs.
Zorg voor begeleiding van kwetsbare jongeren tijdens hun weg naar volwassenheid.
Creëer voor specifieke groepen, zoals (L)VB en GGZ, NAH en autisme maatwerkoplossingen met de betrokken organisaties en instanties.
Zet cliëntondersteuning optimaal en integraal in, zodat de activerende en preventieve werking wordt benut.

Download hier het MEE Trend- en Signaleringsrapport 2018 (pdf)

of lees meer op MEE NL

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen
Cookie-instellingen
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie
Accepteren Weigeren