header afbeelding

Ervaringsdeskundigheid heeft tot doel op basis van eigen ervaringen met ontwrichting, herstel en stigmatisering, ruimte te maken voor herstel van anderen. In deze cursus focus je op het professioneel inzetten van je eigen ervaringen met psychiatrie, verslaving en andere vormen van ontwrichting. We starten met het delen van elkaars persoonlijke verhalen. Gevoelens van schaamte, van kwetsbaarheid en van hoop en vertrouwen krijgen aandacht binnen het perspectief van professionele inzet van ervaringskennis. Door dit met elkaar te delen, erop te reflecteren en dit aan andere bronnen te koppelen leer je welke kennis deze ervaringen bevatten. Vervolgens onderzoek je hoe je deze kennis in de praktijk kunt inzetten, waardoor je deskundigheid ontwikkelt in het werken met je eigen ervaringen. 

Een ervaringsdeskundige werkt op meerdere niveaus: met cliënten of groepen cliënten, in het team, de organisatie en op maatschappelijk niveau. Alle niveaus komen in de cursus aan bod. We werken up-to-date door intensief samen te werken met ons lectoraat GGZ en Samenleving en de organisaties die daarbij betrokken zijn.

Master ervaringsdeskundigheid windesheim

telefoon icoon