header afbeelding

Sinds 1 januari 2022 geldt een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Zorgaanbieders passen hierop hun eigen kwaliteitsstatuut aan. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een zorgaanbieder hoe ze ervoor zorgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals is geregeld. MIND heeft een speciale versie van het kwaliteitsstatuut geschreven voor cliënten en naasten. Hierin staat wat je als cliënt en naaste mag en kan verwachten van de ggz.

Lees hier de speciale versie van het kwaliteitsstatuut geschreven voor clienten en naasten
telefoon icoon