HULP GEVRAAGD

Geplaatst op: 09 februari 2018

Open brief

Volwassenen met autisme: noodkreet van een onzichtbare groep op de woningmarkt

Geachte lezer,

Geachte politici, overheden, woningbouwcorporaties, financiers en belangstellenden,

Wij stellen ons graag aan u voor Wij zijn een groep mensen met autisme en een normale begaafdheid. We willen én kunnen zelfstandig wonen en horen niet thuis in een zorginstelling. Het is voor ons echter wel bittere noodzaak dat we een goede woonplek hebben. Meer dan ‘gewone mensen’ hebben wij een thuis nodig om tot rust te komen. Om te herstellen van alle prikkels in de buitenwereld. Als wij zelfs in ons eigen huis overprikkeld raken, bijvoorbeeld door allerlei geluiden, maakt ons dat ziek. Het wordt voor ons dan onmogelijk om te functioneren en deel te nemen aan de samenleving. Terwijl we dat wél heel graag willen!

Vereniging KlasseWonen

Om een woonomgeving te creëren die bij ons past, hebben wij in 2015 vereniging KlasseWonen opgericht. Samen met vier professionals, die ons vrijwillig ondersteunen, richten we ons op de realisatie van woonprojecten speciaal voor onze doelgroep. En vragen we – lokaal, regionaal en landelijk – aandacht voor volwassenen met autisme op de woningmarkt. Een groep die vaak onzichtbaar blijft. En dat terwijl de nood heel hoog is.

Voorbeelden van schrijnende situaties

De verhalen die wij horen zijn vaak schrijnend. Het gaat daarbij globaal om een drietal situaties:

• Mensen die zelfstandig kunnen en willen wonen maar, omdat er geen passende woonruimte beschikbaar is, noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen. Dit is zeer belastend, voor zowel de volwassene met autisme als voor de ouders, en staat persoonlijke groei in de weg.
• Mensen die zelfstandig kunnen en willen wonen maar, omdat er geen passende woonruimte beschikbaar is, noodgedwongen in een zorginstelling wonen. Voor de betreffende persoon is dit akelig: hij/zij hoort daar niet thuis. Voor de maatschappij is het onnodig kostbaar.
• Mensen die zelfstandig wonen, maar overprikkeld worden in hun thuissituatie door nabije buren en/of de omgeving. Dit maakt dat mensen ziek worden en soms een soort ‘zwervend bestaan’ gaan leiden, waarbij ze steeds van woonplek veranderen of bij kennissen en familie logeren, in de hoop ergens rust te vinden.

Waar lopen we tegenaan

Wij zijn, als vereniging KlasseWonen, al enkele jaren bezig om woonprojecten te realiseren voor onze doelgroep in de regio Arnhem. Ondertussen zijn er enkele successen geboekt. We ervaren echter vooral veel hindernissen. Hieronder noemen we de belangrijkste.

• Veel volwassenen met autisme hebben een laag inkomen en zijn aangewezen op sociale woningbouw. Juist in deze sector zijn woningen vaak gehorig en daarom ziekmakend voor onze doelgroep. Om een woonproject te kunnen realiseren in de sociale huursector, hebben we ondersteuning nodig. Van woningbouwcorporaties, die zich willen inzetten voor deze groep.

En van gemeenten, die grond of een locatie beschikbaar stellen voor sociale woningbouw.

De ervaring leert dat onze doelstellingen meestal naadloos aansluiten bij de ambities en visiedocumenten van gemeenten op het gebied van zorg en wonen. Maar dat gemeenten desondanks vaak ‘niet thuis’ geven als we met hen in gesprek proberen te komen.

• De WMO is sinds enkele jaren ondergebracht bij de gemeenten. Dit blijkt in de praktijk een extra drempel op te werpen. Gemeenten zien een woonproject voor een speciale, kwetsbare doelgroep – hoe goed het ook past bij hun zorgvisie – vaak toch als een mogelijke ‘kostenpost’. Het is daardoor extra moeilijk om een woonproject voor volwassenen met autisme te realiseren. En dat terwijl door goede huisvesting, de zorgkosten hoogstwaarschijnlijk juist zullen dalen!

Beter voor iedereen

De huidige situatie is slecht voor iedereen. In de eerste plaats natuurlijk voor de volwassene met autisme. Het ontbreken van een goede woonsituatie heeft met name voor deze groep mensen grote gevolgen. Denk hierbij aan wanhoop, depressie, vereenzaming en allerlei stresssymptomen die lichamelijk doorwerken. Daarnaast raakt het direct aan naaste familie en vrienden van betrokkenen. Maar ook de samenleving is gedupeerd. Door onnodig hoge zorgkosten. En doordat een grote groep mensen door hun slechte woonsituatie extra moeilijk aan onze samenleving kan deelnemen.

U kunt ons helpen!

Gemeenten en woningbouwcorporaties Help ons (en andere initiatieven in Nederland) om woonprojecten te realiseren voor deze bijzondere doelgroep. Denk met ons mee, over geschikte locaties en financiering. En geef zo mede vorm en inhoud aan de vele ambities die er op dit vlak bestaan: participatie, inclusie, doelgroepgericht werken, levensloopbestendig bouwen, et cetera. Breng deze papieren tijgers tot leven!

De politiek Gemeenten weigeren groepen met een hulpvraag, omdat zij deze mensen zien als een ‘extra kostenpost’. Dit is een ongewenst effect van de decentralisatie van de WMO. Het bemoeilijkt de realisatie van passende woonprojecten voor kwetsbare groepen. Dit vraagt om een oplossing.

Het is aan de landelijke politiek om hierop actie te ondernemen. Lokale en provinciale politici en partijen kunnen helpen om dit probleem in Den Haag onder de aandacht te brengen.

Wilt u, als gemeente, woningbouwcorporatie, financier of politicus, met ons in gesprek?

Kunt u ons ondersteunen? Of heeft u praktische tips? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Wij hopen op u te mogen rekenen en kijken uit naar uw reactie!

Met vriendelijke groet,

namens de vereniging KlasseWonen

Daaf de Kok,

Arnhem 2018

(mail: info@klassewonen.nl, telefoon: 06 54 67 67 34)

Voor meer informatie over Volwassenen met autisme op de woningmarkt (folder PAS):http://www.klassewonen.nl/flyer/attachment/autismevriendelijkwonenpasnov14/

 Voor meer informatie over de vereniging KlasseWonen: www.klassewonen.nl

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen
Cookie-instellingen
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie
Accepteren Weigeren