header afbeelding

In de traditionele zorg richten zorgverleners zich vooral op mensen beter maken. Daarbij wordt wel met patiënten overlegd, maar de patiënt is niet sturend of leidend. Tegenwoordig zien we zorg veel meer als een herstelondersteunend proces. De verantwoordelijkheid voor herstel ligt dan bij de patiënt en zijn/haar naasten. De zorgprofessional ondersteunt hem of haar in het proces. Voor werken vanuit deze visie vind je in deze generieke module de nodige handvatten.

De module ‘herstelondersteuning’ van GGZ standaarden behandelt de volgende onderwerpen:
- Het onderwerp van de module
- Kernelementen van goede zorg
- Organisatie van zorg

Neem eens een kijkje in de online module ‘herstelondersteuning’ van GGZ standaarden.

telefoon icoon