header afbeelding

Is financiële zelfredzaamheid anders voor jongeren met autisme?

Deze vraag onderzoekt het project Money Matters. Daarvoor hebben zij hulp nodig van jongeren/jongvolwassenen met autisme 12-30 jaar, volwassenen met autisme ouder dan 30 jaar, ouders en andere betrokkenen die ervaring hebben met geldzaken van een jongere/jongvolwassene met autisme.

Wil jij helpen en heb jij 10 minuten?
 Doe mee met het onderzoek en vul de online de vragenlijst in (graag voor 31 augustus).

Bekijk of je jezelf herkent in één van de volgende categorieën, voordat je de vragenlijst invult:

- Je hebt autisme, bent tussen de 12 en 30 jaar en wil een ervaring delen over omgaan met geld.
- Je hebt autisme, bent ouder dan 30 jaar en hebt een ervaring over omgaan met geld toen je jonger was, die je wilt delen.
- Je bent ouder/betrokkene en hebt een ervaring met geldzaken van een jongere met autisme.

Met jouw input verwachten zij de volgende resultaten:
- Een beeld of omgaan met geld voor jonge mensen met autisme anders is dan voor andere jongeren.
- Bijdrage aan herkenning en erkenning.
- Mogelijk komen er voorstellen uit voor (door-)ontwikkeling van bestaande informatie of ondersteuning op dit gebied.
- Ook kan de wens ontstaan voor nader onderzoek.

Vragen of tips?
Heb je specifieke vragen of tips over Money Matters? Neem dan contact op met projectleider Jessica Slijpen op jessica.slijpen@vanuitautismebekeken.nl.

Het project Money Matters wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Nederlanden. Vanuit hun maatschappelijke programma Future Matters steunt Nationale Nederlanden sociale en educatieve projecten om het financieel welzijn van mensen te verbeteren. Nationale Nederlanden financiert het project Money Matters en draagt hieraan bij door – indien relevant – vrijwillige ondersteuning te bieden op financiële vraagstukken van deelnemers aan de interviews. Het project Money Matters omvat de online vragenlijst, de interviews en persoonlijke ondersteuning. Daarnaast worden experts geïnterviewd en desk research uitgevoerd.


Meer informatie over Project Money Matters
Meer informatie over de vragenlijst
Direct naar de vragenlijst

Plaatje-bij-nieuwsbericht-Oproep-deelnemen-project-Money-Matters.jpg


telefoon icoon