header afbeelding

WerkWeb-Autisme (WW-A) is een tool die mensen met autisme helpt om meer inzicht te krijgen in wat ze willen, kunnen en nodig hebben wat betreft werk en ontwikkeling. Als onderdeel van deelname aan het Platform Werk Inclusief Beperking is de tool WerkWeb-Autisme in 2022 doorontwikkeld. Het Verwey-Jonker Instituut heeft Werken met WerkWeb-Autisme gedurende één jaar gevolgd met een begin- en eindmeting. Ze blikken terug op de opbrengsten en geleerde lessen.

De bezoekersaantallen van de tool zijn enorm gestegen, jobcoaches en werkgevers weten de tool meer te vinden en het persoonlijk profiel helpt in het vergroten van eigen inzichten voor mensen met autisme. Daarnaast zijn er voorwaarden voor het werken met WerkWeb-Autisme aan het licht gekomen die nodig zijn om daadwerkelijk de arbeidsparticipatie van mensen met autisme te vergroten.

Lees hier het hele onderzoeksrapport

Werken met WerkWeb-Autisme

In 2022 is de doorontwikkeling van WerkWeb-Autisme (WW-A) gestart onder de noemer ‘Werken met WerkWeb-Autisme’. De Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA) en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn in vier regio’s aan de slag gegaan met als lange termijndoel duurzame arbeidsparticipatie van mensen met autisme toe laten nemen, doordat ouders, mensen met autisme zelf, intermediairs en werkgevers meer inzicht hebben in de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van deze groep op de arbeidsmarkt. Om deze doelstelling te bereiken is in 2022 in vier regio’s ingezet op:

De website WW-A bekender maken en het gebruik ervan stimuleren.
Via het gebruik van de website meer zelfinzicht en eigen regie bij mensen met autisme stimuleren, in relatie tot werkmogelijkheden.
Meer interactie genereren tussen werkgevers, werkzoekenden met autisme en intermediairs, zoals jobcoaches.
De opgedane kennis en ervaringen worden verwerkt in een roadmap en in de WW-A tool. UMCG maakt de roadmap (implementatieplan) bestaande uit activiteiten en strategieën die nodig zijn voor duurzame implementatie van WW-A in de praktijk. Midden 2023 verschijnt deze roadmap.

Lees hier het hele artikel op de website van Movisie
telefoon icoon