header afbeelding

Animaties voor psycho-educatie door UvA

Bespreekt u vaak allerhande onderwerpen met autistische volwassenen en hun naasten om zo samen tot meer inzicht te komen in wat autistisch zijn voor die persoon en diens omgeving betekent?

Voor professionals in de GGZ en/of ouderenzorg zijn een drietal korte informatieve animaties gemaakt, die deze gesprekken kunnen ondersteunen. In deze animaties wordt kort en helder uitleg gegeven over een aantal onderwerpen die belangrijk kunnen zijn voor mensen met autisme. Autistische volwassenen en clinici hebben meegedacht om zo te zorgen voor toegankelijkheid in taal en vorm. Elke animatie sluit af met een gerichte vraag om het verder samen over te hebben.

De thema’s van de animaties zijn:

  1. Camouflage en het maskeren van autistische kenmerken: animatie met en zonder ondertiteling.
  2. Subgroepen en de diversiteit van autisme: animatie met en zonder ondertiteling.
  3. Cognitieve veroudering en achteruitgang met het ouder worden:  animatie met en zonder ondertiteling.

De animaties zijn de afsluiting van een aantal grote onderzoeksprojecten op de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar Hilde Geurts bij betrokken is.


In dit document
staat een korte toelichting op het waarom van deze animaties, hoe u deze animaties kunt gebruiken en waar u meer informatie kunt vinden over de drie onderwerpen van de animaties.

Het document richt zich op het gebruik van deze animaties in de gezondheidszorg. Bent u zelf autistisch of een naaste van iemand met autisme,? Dan kunt u deze animaties natuurlijk ook gebruiken zoals u wilt. Mocht u nog andere toepassingen zien dan wij hebben aangegeven in dit document dan horen we dat uiteraard graag. Hoe breder ze worden ingezet hoe beter!

De UvA hoopt dat u deze animaties kunt gebruiken om zo samen te zorgen voor meer & beter begrip van en voor autisme.

Meer informatie
telefoon icoon