header afbeelding

Analyse huidig (jeugd)zorglandschap Overijssel door het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel

In februari gaf de stuurgroep van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, bestaande uit bestuurders vanuit gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs en jeugdbescherming, opdracht aan het kernteam om een analyse te maken van ons huidige zorglandschap voor jeugdigen met meervoudige en complexe problemen en welke hiaten er zijn.

Zij onderzochten hoeveel jongeren in residentiele voorzieningen verblijven, welke woon- en verblijfsvoorzieningen aanwezig zijn in Overijssel, in hoeverre armoede, laaggeletterdheid en echtscheiding een rol speelt bij een uithuisplaatsing en welke hiaten er worden ervaren in het veld. Vervolgens hebben ze gekeken welke stappen zorgaanbieders en gemeenten moeten zetten om een passend zorglandschap te organiseren. Ze hebben een nulmeting opgeleverd in de vorm van een praatplaat

Praatplaat_Zorglandschap_Expertisenetwerk_Jeugd_Overijssel.jpg
Ga hier naar de website van het expertisenetwerk

Lieke Helmes van Expertisenetwerk Jeugd Overijssel aanwezig bij AKO ledenbijeenkomst

Lieke Helmes is coördinator Cliëntperspectief en doet onderzoek naar cliënt participatie in Overijssel. Ze komt haar bevindingen met ons delen tijdens de ledenbijeenkomst op 14 november 2023. De leden bijeenkomst heeft het thema 'inzet ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid'.

telefoon icoon