header afbeelding

Aanmelding kandidaten prijs ‘Roos van Elisabeth’

Jaarlijks reikt het Elisabethfonds de Roos van Elisabeth uit. De Roos van Elisabeth bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500,- die het Elisabethfonds toekent aan mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken op het terrein van maatschappelijke integratie van (ex-) psychiatrische patiënten in de provincie Overijssel. Dit jaar reikt het Elisabethfonds de Roos uit op woensdagmiddag 15 november in Deventer. Graag doet het bestuur een beroep op u om kandidaten aan te melden waarvan u vindt dat die voor de onderscheiding in aanmerking komen.

De Roos van Elisabeth wordt jaarlijks uitgereikt aan een project, persoon of instelling:

 • die op professionele basis bijgedragen heeft aan de re-integratie van de doelgroep;
 • die zich op vrijwillige basis succesvol heeft ingespannen voor de maatschappelijke integratie van ex-psychiatrische patiënten;
 • die zich bijzonder heeft ingezet op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen.

Tip: houd bij uw aanmelding in gedachten dat met de beschrijving/motivatie de jury ervan moet worden overtuigd dat dit een winnaar is! De afgelopen jaren waren sommige inzendingen zo beknopt beschreven dat de jury zich geen goed beeld kon vormen van waarin de kandidaat uitblonk, waardoor die kandidaat niet werd genomineerd. Het zou jammer zijn als dat voor uw aanmelding geldt. Beschrijf dus in uw aanmelding voldoende de kwaliteiten van de kandidaat.

Aanmelding kandidaten:
 u kunt uw aanmelding indienen via http://www.dimence.nl/roosvanelisabeth t/m 25 september 2023. Aan de hand van de criteria wordt getoetst of uw kandidaat in aanmerking komt voor de Roos van Elisabeth.

Meld hier een kandidaat aan

ROOS VAN ELISABETH - Criteria voor toekenning

Wie kunnen in aanmerking komen?

 • partners, familieleden en vrienden van (ex-)psychiatrische patiënten
 • betrokken organisaties/verenigingen (cliëntenverenigingen, familieverenigingen)
 • vrijwilligers bij integratieprojecten
 • scholieren/studenten (project, scriptie/verslag)
 • leraren, arbeidsbemiddelaars, opbouwwerkers, recreatieconsulenten
 • maatschappelijke organisaties (huisvesting/opvang, arbeid, onderwijs, recreatie)
 • kerkelijke organisaties (inloop/opvang, begeleiding)
 • journalisten, radio/tv-programmamakers
 • kranten, periodieken, radio/tv-zendgemachtigden
 • beroepsbeoefenaren geestelijke gezondheidszorg (onderzoek, projecten)
 • instellingen geestelijke gezondheidszorg (onderzoek, projecten)
 • genomineerden van een vorig jaar

Wanneer komt een aanmelding in aanmerking?

 • Als een activiteit bijdraagt aan de maatschappelijke integratie en/of rehabilitatie van (ex-) psychiatrische patiënten in Overijssel:
  • arbeid (werk/sociale werkvoorziening, dagbesteding, vrijwilligerswerk)
  • huisvesting (huisbaas/kamerverhuur, woninginrichting)
  • dagelijkse activiteiten (winkelen, voeding/huishouden, bewassing)
  • onderwijs (speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, burgerschap/algemeen vormend)
  • vrijetijdsbesteding (inloop, clubverband, sport, recreatie/hobby, vervoer)
  • maatschappelijk functioneren (inkomen/uitkering/geldbeheer, contact met instanties)
  • beeldvorming (presentatie, publicitaire/redactionele bijdrage bevordering integratie)
 • Als een activiteit buitengewone inspanning vergde, opmerkelijk/origineel was, een groot belang betrof of een combinatie van deze factoren inhield.
 • Als een activiteit in voorgaande jaren is verricht door één of meer voorgedragen personen of instellingen. Indien een voordracht niet is genomineerd omdat het nog niet aan de criteria voldeed, kan in een volgend jaar een kandidaat of project opnieuw worden voorgedragen.
 • Als een activiteit door één of meerdere niet direct betrokken personen/instellingen wordt aangemeld, met een gemotiveerde ondersteuning van de aanmelding (bij voorkeur geen aanmeldingen door familieleden of direct leidinggevende).
 • Als een aanmelding uiterlijk 25 september 2023 binnen is bij het bestuur van het Elisabethfonds via http://www.dimence.nl/roosvane....


Hoe is procedure van toekenning?

Het bestuur van het Elisabethfonds beslist aan de hand van de hierboven vastgestelde criteria over de toekenning; over deze beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

Wanneer toekenning?

Winnaars worden op woensdag 15 november 2023 bekend gemaakt (locatie: Dimence Groep, Nico Bolkesteinlaan 1 te Deventer). Alle genomineerden worden uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst waar de Roos en de prijzen worden uitgereikt. De pers wordt hiervan op de hoogte gesteld.

roos-van-elisabeth.png
telefoon icoon