header afbeelding

Gezocht: aanmeldingen voor de ‘Roos van Elisabeth’

roos-van-elisabeth3.png

Jaarlijks reikt het Elisabethfonds de Roos van Elisabeth uit. De Roos van Elisabeth bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500,- die het Elisabethfonds toekent aan mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken op het terrein van maatschappelijke integratie van (ex-) psychiatrische patiënten in de provincie Overijssel. 

Dit jaar reikt het Elisabethfonds de Roos uit op donderdagmiddag 10 november in Deventer. Graag doet het bestuur een beroep op u om kandidaten aan te melden waarvan u vindt dat die voor de onderscheiding in aanmerking komen.

De Roos van Elisabeth wordt jaarlijks uitgereikt aan een project, persoon of instelling:

  • die op professionele basis bijgedragen heeft aan de re-integratie van de doelgroep;
  • die zich op vrijwillige basis succesvol heeft ingespannen voor de maatschappelijke integratie van ex-psychiatrische patiënten;
  • die zich bijzonder heeft ingezet op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen.

Aanmelding kandidaten

U kunt uw aanmelding, bij voorkeur per e-mail, met behulp van het aanmeldformulier opsturen vóór 15 september 2022. Aan de hand van de criteria wordt getoetst of uw kandidaat in aanmerking komt voor de Roos van Elisabeth.

Voor meer informatie over het Elisabethfonds verwijzen wij u graag naar onze website https://www.st-elisabethfonds....

telefoon icoon