Kernteam/coordinatie

Het kernteam wordt gevormd door zowel ervaringsdeskundigen als partnerleden.

Sinds 2015 nemen de ervaringsdeskundigen Jasper Wagteveld en Gijs Horvers en sinds 2017 Nynke Zuurmond samen met de partnerleden Dimence, Mediant, Jarabee, MEE IJsseloevers, Ambiq, Autismehuis en SOTOG zitting in het kernteam. Ook een vertegenwoordiger van de NVA Overijssel heeft zitting in het kernteam (ervaringsdeskundige ouder).

Contactadres coordinatie Autisme Kennisnetwerk Overijssel:
Angela Thissen
Postbus 390
7400 AJ Deventer
email: a.thissen@autismehulpverlening.nl

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen