Missie en jaarplan

In het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) werken mensen met autisme, naasten van mensen met autisme en professionals -werkzaam bij 27 organisaties- samen om:

  1. Een realistisch beeld over autisme neer te zetten
  2. De kwaliteit van diensten te verbeteren
  3. De participatie van mensen met autisme te verbeteren
  4. Alle gemeenten in Overijssel nog autismevriendelijker te maken

In samenwerking geef je samen betekenis door te denken, leren en vooral samen te doen. Niet praten “over” maar praten “met”, “samen leren van praktijkervaringen” en “niet vergaderen maar doen”.

Het Autisme Kennisnetwerk brengt mensen met autisme en professionals samen in (kennis)bijeenkomsten. In de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten, lezingen, referaten en een Masterclass. Voor wie dat ook maar wil. De deelnemers aan het netwerk zijn aangesloten via een convenant. We onderscheiden partnerleden, organisatieleden en kennisleden. Wil je aansluiten? Lees hier meer over toetreding. Het Autisme Kennisnetwerk wordt ondersteund door een coordinator, Angela Thissen, en een communicatiemedewerker, Els de Vries. Alle deelnemers dragen bij aan de gezamenlijke kosten.

Lees meer hierover in het JAARPLAN 2018.

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen
Cookie-instellingen
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie
Accepteren Weigeren