header afbeelding

Start online Bruggenbouwersgroep door Autisme digitaal

Datum
27 mrt. 2023

Tijd
19:30 t/m 20:45

Autistische volwassenen vragen zich regelmatig af: Hoe doen mensen zonder autisme dat? Hoe ervaren zij bepaalde dingen? Omgekeerd vragen mensen zonder autisme zich af hoe mensen met autisme de wereld ervaren.

In 2022 heeft Autisme Digitaal de eerste Bruggenbouwersgroep georganiseerd om mensen mét en zónder autisme met elkaar in gesprek te brengen. Met als resultaat dat de deelnemers meer begrip kregen voor elkaar en voor mensen in hun omgeving.

Vanaf maandag 27 maart 2023 start een nieuwe Bruggenbouwersgroep. Deze keer online!

De groep loopt van 27 maart 2023 tot 19 februari 2024

De gespreksgroep heeft een informeel karakter en geen therapeutisch doel. Het doel is van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. De groep deelnemers zal bestaan uit volwassenen met en zonder autisme. Er doen maximaal 8 deelnemers mee. De groep komt maandelijks bijeen (met uitzondering van de zomervakantie). In totaal 10 keer. De gespreksgroep wordt geleid door een volwassene met autisme

Meer informatie en aanmelden
telefoon icoon