NVA Autismecongres: Autisme in ontwikkeling!

09 november 2018

Het thema van het NVA Autisme Congres 2018 is Autisme in ontwikkeling! Dit thema benaderen we vanuit verschillende invalshoeken. Allereerst is er aandacht voor de ontwikkeling van onze kennis over autisme en veranderende visies op wat autisme ‘is’. Daarnaast gaat het over wat een diagnose autisme betekent voor je ontwikkelingsperspectief, en wat al dan niet helpt om de ontwikkeling van mensen met autisme tot bloei te brengen gedurende de diverse fases in de levensloop

Lees hier meer over het programma

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen