Achtergrond van levenscoaching

In 2013 en 2014 heeft het Autisme Kennisnetwerk Overijssel ervaring opgedaan met autisme levenscoaching. Het fenomeen sluit aan bij de beweging waarbij de cliënt, zijn netwerk en betrokken hulpverleners samen op zoek gaan naar goede oplossingen; in gelijkwaardigheid, levensbreed, flexibel, ‘dat wat zich aandoet’ en gegroepeerd rondom de cliënt. Betrokken hulpverleners en het sociale netwerk denken samen na over oplossingen en volgen samen dezelfde koers om die oplossingen te realiseren.

Omdat mensen met autisme over het algemeen terugkerende ondersteuning nodig hebben is de levenscoach een goed format gebleken. Het voorkomt dat in een periode dat het minder gaat, iemand niet verder weg hoeft te zaken voordat ondersteuning gestart kan worden. Er wordt gewerkt met koppels, die onderling afspreken hoe de coaching  vorm gegeven wordt. Zo is er na een verhuizing van een persoon met autisme (gecoachte) naar een ander deel van het land, nu contact via Skype. De koppels hebben ervaring opgedaan met het handelen op het snijvlak van coachen versus begeleiden/hulpverlenen. Bij een koppel bleek dat gedurende het coachingstraject extra ondersteuning nodig was bij de studie. Hiervoor is een indicatie aangevraagd en iemand anders verzorgde deze studiebegeleiding. Het contact tussen deelnemer en coach blijft dus coachend.

Aanleiding was het rapport van de Gezondheidsraad (2009) met als titel: ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders’. Hierin doet de Gezondheidsraad een warm pleidooi voor de functie van een levensloopbegeleider. Aansluitend bij dit advies van de Gezondheidsraad zijn diverse organisaties in Nederland gestart om het concept levensloopbegeleiding en de functie van levensloopbegeleider, levensloopcoach of levenscoach voor mensen met autisme te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Zo ook in Overijssel! Levenscoach was in de periode 2013 en 2014 één van de AEK deelprojecten.

In Overijssel hebben diverse levenscoaches deelgenomen aan de pilot vanuit verschillende hoedanigheden. Zowel professionals werkzaam bij een GGZ instelling, MEE consulenten als mensen met autisme (ervaringsdeskundigen) hebben de rol van levenscoach van mensen met autisme op zich genomen. Allen met goed resultaat. De gecoachte mensen met autisme geven de coaches gemiddeld een 8,4. De functie van professionele levensloopbegeleider kan in onze visie ook door ervaringsdeskundigen met autisme ingevuld worden, mits zij over de benodigde competenties beschikken.

Lees hier onze ervaringen in de LEERGESCHIEDENIS / effectmeting. De geformuleerde tips en adviezen van mensen met autisme, die gecoacht worden door een levenscoach, en hun coaches zijn input voor een maatschappelijke business case. Deze wordt momenteel door de landelijke werkgroep "autisme levensloopbegeleiding" van Vanuit Autisme Bekeken opgesteld. Overijssel is een van de regio's die hun levenscoach ervaringen inbrengt in deze werkgroep.

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen