Leergeschiedenis en onderzoek

Na afloop van AEK projectperiode is het onderzoeksrapport van de HAN verschenen, evenals een begeleidende folder en persbericht.

Tevens zijn 3 leergeschiedensissen en een quickscan door extern bureau Seinpost opgesteld:

1. Lees hier de samenvatting van de AEK leergeschiedenis over het AEK project met leerpunten in de samenwerking tussen 25 convenantpartijen en ervaringsdeskundigen (juni 2014).

2. Lees hier de AEK leergeschiedenis over het deelproject levenscoach met ervaringen met ervaringen van mensen met autisme en hun coaches over het deelproject levenscoach (januari 2014).

3. Lees hier de AEK leergeschiedenis over de Eigen Kracht ervaringen van 19 mensen, zowel mensen met autisme, hun naasten als professionals (mei 2013).

4. Lees hier de AEK quickscan (2012)

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen