AEK

In 2012, 2013 en 2014 is het project Autisme & Eigen Kracht (AEK) uitgevoerd, met subsidie van de Provincie Overijssel. Een project waarin kennis werd gedeeld over het Eigen Kracht gedachtegoed, ervaringen werden opgedaan met o.a. Eigen Kracht-conferenties en daadwerkelijk werd geleerd in de praktijk. In dit project is de basis gelegd voor samenwerking tussen mensen met autisme en professionals. Nu uitgangspunt in de missie van het Kennisnetwerk. Niet "praten over". Een aantal concrete diensten en producten is ontwikkeld.

Wilt u "met" en "van" ons leren?

Op zoek naar nuttige adressen van organisaties, bedrijven en instanties?

Nuttige adressen